Alt om passiv brandsikring

Brandsikring er en afgørende del af bygningssikkerheden, og den kan opdeles i to hovedkategorier: aktiv og passiv brandsikring. Mens begge spiller vitale roller, fungerer de på forskellige måder for at beskytte mod brand.

Book et møde

Hvad er passiv brandsikring?

Passiv brandsikring refererer til de materialer og teknikker, der anvendes i bygninger for at forhindre eller bremse spredningen af ild og røg. Disse metoder er indbygget i selve strukturen af bygningen og omfatter elementer som branddøre, brandvægge, og specielle brandsikre materialer.

Passiv brandsikring er ikke blot en lovpligtig foranstaltning; det er en afgørende del af bygningssikkerheden. Det sikrer, at bygningens struktur kan modstå brand i en bestemt periode, hvilket giver beboere og brugere tid til at evakuere sikkert.

BS Brandsikring sørger for din brandsikkerhed

Hos BS Brandsikring kan vi varetage alt indenfor passiv brandsikring, så I er sikre på, at være bedst stillede i tilfælde af brand. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Hvad er aktiv brandsikring

Aktiv brandsikring omfatter systemer og enheder, der aktivt detekterer og bekæmper brand. Når der arbejdes med aktiv brandsikring, er det især vigtigt at have fokus på tidlig detektion af brand, så det kan blive alarmeret hurtigst muligt. Dernæst er det hvordan branden kan bekæmpes. Brandalarmer og sprinklersystemer i loftet, er de mest velkendte systemer indenfor aktiv brandsikring. Derudover ser vi flere og flere bygninger med en rød brandsprøjte på væggen, hvilket også er under aktiv brandsikring.

Hvis der skulle opstå brand, er aktiv brandsikring også at hjælpe personer væk fra branden. Dette kan gøres ved flugtvejsarmaturer, som lyser over døre og udgange, designet til at guide og hjælpe mennesker væk fra branden og ud af bygningen. Dette er de gængse tiltag, men der er mange flere.

 

Eksempler på passiv brandsikring

Passiv brandsikring refererer til de designelementer og materialer, der er indbygget i bygningens struktur for at modstå eller begrænse spredningen af brand og røg. Dette inkluderer:

 • Branddøre: Automatisk lukning forhindrer ildens spredning.
 • Brandvægge: Robuste barrierer begrænser brand og røg.
 • Brandhæmmende materialer: Anvendt i konstruktion for at forsinke ildens fremgang.
 • Linære fuger og brandtætning: Sikrer tætte overgange og åbninger mod brandspredning.
 • Brandsikring af Installationsskakte: Beskytter vitale installationsveje mod brand.

Eksempler på aktiv brandsikring

Aktiv brandsikring omfatter samtlige systemer og enheder, der aktivt går ind og detekterer eller bekæmper brand. Disse inkluderer:

 • Brandalarmer: Sikrer tidlig advarsel om brand for hurtigere mulighed for brandbekæmpelse.
 • Røgdetektorer: Opdager røg og initierer alarm.
 • Sprinklersystemer: Automatisk brandbekæmpelse ved detektion af varme.
 • Brandhaner: Tilgængeligt slukningsudstyr for hurtig indgriben.
 • Evakueringsplaner og -vejledning: Sikrer effektiv evakuering af personer.

Hvem har ansvaret for brandsikringen?

Brandsikring er en afgørende faktor i bygningssikkerhed, og det er vigtigt at forstå, hvem der bærer ansvaret for at implementere og vedligeholde effektive brandsikringssystemer.

Ansvarsfordeling i brandsikring

Ansvaret for brandsikring kan variere afhængigt af bygningens type, brug og geografiske placering. Generelt omfatter det:

 • Bygningsejere: Har det primære ansvar for at sikre, at bygningen overholder alle brandsikkerhedsregler.
 • Lejere: Skal overholde brandsikkerhedsforanstaltninger og rapportere eventuelle problemer.

BS Brandsikring

Læs mere her

Vores ydelser

Vi tilbyder en bred vifte af brandsikringstjenester, der dækker alle aspekter af passiv og aktiv brandsikring.
Uanset omfanget af dit projekt, har vi løsningerne til at sikre det.

Brandfugning af
konstruktionssamlinger
Brandsikring af
stålelementer
Brandlukning af
installationsgennemføring
Brandtætning af
installationsskakte

Skriv til os

77 30 88 88